Aquabalt SIA
Маскавас ул. 256a, LV-1063 Рига, Латвия
Код предприятия: 40003649029
Код НДС: LV40003649029 
тел.+371 23118888
Наименование банка: A/S „Swedbank”, filiale "Kengarags" код банка: HABALV22
банковский счет: LV66HABA0551007468314